E-ell-Data

Driftinfo

2008-05-26:
En liknande driftstörning som den 12:e mars drabbade hela Utsikts nät, inklusive fiber-anslutningen av våra servrar. Från sent söndag kväll till ca 09:50 måndag förmiddag kom endast en liten andel trafik igenom vilket drabbade våra webkunder och försenade epost. Vi beklagar än en gång å Utsikts vägnar och kommer diskutera med dem dels hur detta tillsynes likartade problem undviks, men också hur felsökning och reparation kan ske snabbare i framtiden.
2008-03-12:
Efter midnatt fram till ca 10:30 låg hela nätet hos vår ISP Utsikt nere. Våra servrar mådde bra men utan kontakt med omvärlden kunde varken epost eller weblösningar nås. Vi beklagar det inträffade och ligger på vår leverantör att förebygga liknande avbrott i framtiden.

Mer driftinfo från vår ISP Utsikt.

Åter till startsidan

Copyright © 2006-2019 Erik Liljencrantz Datakonsult AB